އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާ ނަތީޖާ - މަސައްކަތު

14 ޑިސެމްބަރ 2017     1 year ago


IUL) 426-CB/426/2017/145) ނަންބަރު އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL) 426-CB/426/2017/145 (29 އޮކްޓޫބަރު 2017) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތު/ ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީސް، މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

image

14 ޑިސެންބަރު 2017ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2017/179

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 14-12-2017

ސުންގަޑި: 2017-12-14 23:00:00