އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާން

26 ޑިސެމްބަރ 2017     11 months ago


IUL) 426-CB/426/2017/147) ނަންބަރު އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL) 426-CB/426/2017/147 (29 އޮކްޓޫބަރު 2017) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

image

26 ޑިސެންބަރު 2017ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2017/182

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 26-12-2017

ސުންގަޑި: 2017-12-26 14:00:00