އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާން

13 މާރޗް 2018     2 years ago


IUL)426-CB/426/2018/5)  ނަންބަރު އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: IUL)426-CB/426/2018/5) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ، މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

image

13 މާރިޗް 2018ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2018/23

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 13-03-2018

ސުންގަޑި: 2018-03-13 14:00:00