އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނަން ބަދަލުކުރުން

15 މާރޗް 2018     2 years ago


އިޢުލާން

 

ސ.ހިތަދޫ މެޓްރޯވިލާ، ޢާއިޝަތު ރަފާހާ ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު  ގެ ފުރިހަމަނަން ޢާއިޝަތު ރަފާހާ ރަޝީދު އަށް 04 މާރިޗް 2018ގައި ބަދަލުކުރެވިފައިވާތީ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.    

24 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1439

12 މާރިޗް 2018ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2018/21

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 15-03-2018

ސުންގަޑި: 2018-03-15 14:00:00