އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޑްރައިވަރ މަޤާމުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާން

30 އޯގަސްޓް 2018     2 years ago


(IUL)426-CB/426/2018/39  ނަންބަރު އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2018/39  (06 މޭ 2018) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޑްރައިވަރ/ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް، މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

image

29 އޮގަސްޓް 2018ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2018/60

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 30-08-2018

ސުންގަޑި: 2018-08-30 14:00:00