އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާން

21 އޮކްޓޯބަރ 2018     8 months ago


IUL)426-CB/426/2018/84 )  ނަންބަރު އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2018/63  (30 އޮގަސްޓް 2018) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

21 އޮކްޓޫބަރު 2018ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2018/84

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 21-10-2018

ސުންގަޑި: 2018-10-23 14:00:00