އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އައްޑޫ ހުޅުދޫ ދާއިރާއަށް ވޯޓުލުމެއްނެތި ހޮވިފައިވާ ފަރާތުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

30 ނޮވެމްބަރ 2018     1 year ago


އިޢުލާން

 

 

ޤާނޫނު  ނަންބަރު 2010/7 ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ35 ވަނަ މާއްދާއާއި 57 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އައްޑޫސިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮންނަ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމިޓީ އިންތިޚާބު ކުރުމަށް 29 ނޮވެންބަރ 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޚާބުގައި އައްޑޫ ހުޅުދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލާފައި ވަނީ އެއްމެ ފަރާތަކުންނެވެ.

ވީމާ، ގަވާއިދު ނަންބަރު 2012/R-14 (އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދު) ގެ 8 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އައްޑޫ ހުޅުދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  ކެންޑިޑޭޓު، ޝާމާ އިބްރާހީމް / މޫންލައިޓްގެ / މީދޫ  ވޯޓުލުމެއްނެތި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 3 ވަނަ ދައުރަށް ވަނީ އިންތިޚާބު ވެފައެވެ.

ވީމާ މި ކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.   

  • އައްޑޫ ހުޅުދޫ ދާއިރާ :   ޝާމާ އިބްރާހީމް / މޫންލައިޓްގެ / މީދޫ  

22 ރަބީޢުލް އައްވަލް  1440

30 ނޮވެންބަރ 2018ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CA/426/2018/100

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 30-11-2018

ސުންގަޑި: 2018-12-03 20:00:00