އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މެޓްރާނާ އިންޖީނުގެ ހިންގި އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ހުރި ތެކެތި ނެގުމަށް

16 ޑިސެމްބަރ 2018     1 year ago


އިޢުލާން

 

އައްޑޫ ސިޓީގެ  ހިތަދޫ އަވަށު މެޓްރާނާ އިންޖީނުގެ ހިންގި އިމާރާތް އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ(APC)އާއި ހަވާލުކުރުމަށް، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 47 ވަނަ ޖަލްސާގައި ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. އިމާރާތް APCއާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި މިތަން ކުރީގައި ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ނުވާ ބައެއް ތަކެތި ތަނުގައި ބެހެއްޓިފައިވެއެވެ.

ވީމާ، 2018 ޑިސެންބަރު 25 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި ނިމުމުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން، ތަކެތީ މިލްކިއްޔާތު ސާބިތުކޮށް އެތަކެއްޗާއި ހަވާލުވުން އެދެމެވެ. އަދި 2018 ޑިސެންބަރު 26 ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތަން ހުސްކުރެވި މިތަކެއްޗައް ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް މިއިދާރާއިން ޒިންމާ ނުވާނެއެވެ.

 

09 ރަބީއުލް އާޚިރު 1440 

16 ޑިސެންބަރު 2018ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AA/426/2018/110

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 16-12-2018

ސުންގަޑި: 2018-12-25 14:00:00