އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަސް ގަނެ ވިއްކާ އަދި މަސްކެއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުން

19 މާރޗް 2019     1 year ago


އިޢުލާން

 

އައްޑޫސިޓީގައި މަސް ގަނެ ވިއްކާ އަދި މަސްކެއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް މި އިދާރާއިން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.   

ވީމާ، މަސް ގަނެ ވިއްކާ އަދި މަސްކެއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން 28 މާރިޗް 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އެ އަވަށެއްގެ އަވަށު އޮފީހުގައި ނަން ނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

12 ރަޖަބް 1440

19 މާރިޗް 2019ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CA/426/2019/66

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 19-03-2019

ސުންގަޑި: 2019-03-28 02:00:00