އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހިތަދޫ އުތުރުދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ، އަދި މޭޔަރ ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު އުތުރުދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

7 އޯގަސްޓް 2019     4 months ago


އިޢުލާން

 

ހިތަދޫ އުތުރުދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ، އަދި މޭޔަރ ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު އުތުރުދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން 08 އޮގަސްޓް 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ 08.30 ގައި ހިތަދޫސްކޫލްގެ ހޯލުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މިބައްދަލުވުމުގައި އުތުރުދާއިރާގެ ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

06 ޛުލްހިއްޖާ 1440

07 އޮގަސްޓް 2019ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2A/426/2019/278

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 07-08-2019

ސުންގަޑި: 2019-08-08 20:30:00