އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބިދޭސީން ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްޓަކައި އެޕޮއިންޓްމެންޓް ދޫކުރުމާއިގުޅޭ

12 ޖެނުއަރީ 2020     4 months ago


އިޢުލާން

ބިދޭސީން ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްޓަކައި އެޕޮއިންޓްމެންޓް ދޫކުރުމާއިގުޅޭ

 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސިންގެ ތެރެއިން ހުއްދައެއް ނެތި، ނުވަތަ ހުއްދައެއް އޮތް ނަމަވެސް ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ބިދޭސީން ނުވަތަ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ޞައްޙަ ލިޔުމެއް ނެތި އުޅޭ ބިދޭސީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިނިސްޓްރި އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްއިން ވަނީ ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާފައެވެ.

މި ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން  ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅިގެން، މިސިޓީގައި އުޅޭ މިފަދަ ބިދޭސީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރެގިލަރައިޒްވާން އެދޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށްޓަކައި އެޕޮއިންޓްމެންޓް ދޫކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިއިފައިވަނީ  މިމަހުގެ 13 އިން 15 އަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 9.00 ން ފެށިގެން 13:00 އަށް މި އިދާރާގެ ހޯލްގައި ކަމުގައިވެސް ދެންނެވީމެވެ.

 

17 ޖުމާދަލްއޫލާ‏ 1441

12 ޖަނަވަރީ 2020 

 

ANNOUNCEMENT

Providing Appointments for expatriates m order to register themselves in Regularization Registry will be carried out by the Island Councils which have agreed to execute the process and will be commenced from 07th November 2019- The implementation of the said process will be organized by the Island Counc 
With the launching of the process in the islands via the Councils, the expatriates need not come to Male' to make appointments to Register in the Regularization Registry However, all expatriates based on any island, resort, or industrial zone can make an appointment from the closest Island Council, that provides Regularization Registration Appointments 

12th November 2019

 ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AB/426/2020/9

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 12-01-2020

ސުންގަޑި: 2020-01-15 13:00:00