އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫގެ އަވަށްތަށް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމާ ގުޅޭ

25 މާރޗް 2020     2 months ago


އިޢުލާން

އައްޑޫގެ އަވަށްތަށް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމާ ގުޅޭ

 

 

               މުޅި ދުނިޔެއަށް މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާއި ގުޅިގެން އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން 27 މާރިޗު ވާ ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު 08:00 އިން ފެށިގެން ކަނޑައެޅޭ ދުވަސްތަކުގައި އައްޑޫގެ އަވަށްތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ، ޢާންމު ސަރަޙައްދުތަކުގައި އައިސް ފޮށި ބަހައްޓައިގެން މަސްވިއްކުމާ ، ހުއްދަ ނެތި ކާބޯތަކެތި ވިއްކުން ވަކި ގޮތަކަށް އަންގަންދެން ހުއްޓާލުމަށް އަންގަމެވެ.

މި އެންގުމާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

01  ޝަޢުބާން 1441

25 މާރިޗް   2020ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CA/426/2020/133

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 25-03-2020

ސުންގަޑި: 2020-03-25 14:00:00