އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޑިޖިޓަލް ކޮންފަރެންސް ސިސްޓަމެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

10 އޯގަސްޓް 2020     1 month ago


އިޢުލާން

 

މި އިދާރާއަށް ޑިޖިޓަލް ކޮންފަރެންސް ސިސްޓަމެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު: (IUL)426-AA/426/2020/221 އިޢުލާނުގެ ބިޑް ވިއްކުމުގެ މުއްދަތު، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ބަންދުވުމާއި ގުޅިގެން އިތުރުކުރެވި، ބިޑް ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް ބަދަލުވެފައިވާތީ، އެކަން އަންގާ އިޢުލާންކުރަމެވެ.

ބިޑް ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުއްދަތު 11 އޮގަސްޓް 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 އާއި ހަމަޔަށް ވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ. ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމާއި، ބީލަންހުޅުވުން އޮންނާނީ 18 އޮގަސްޓް 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ. ބީލަމާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންވާނަމަ 20 ޖުލައި 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން 13 އޮގަސްޓް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 އާއި ދެމެދު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. މި މެއިލްއަށް ފޮނުވޭ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު 13 އޮގަސްޓް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން، ބިޑް ބައްލަވައިގެންނެވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މެއިލްއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

އީމެއިލް:  [email protected]  

ކޮޕީ :  [email protected]

 

19 ޛުލްޙިއްޖާ 1441

09 އޮގަސްޓް 2020ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AA/426/2020/236

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 10-08-2020

ސުންގަޑި: 2020-08-18 11:00:00