އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޓީމް ބިޮލްޑިންގ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

1 އޯގަސްޓް 2019     4 months ago


ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޓީމް ބިޮލްޑިންގ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓީމް ބިޮލްޑިންގ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް އަކީ، ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖީއެސް ލެވެލްގެ 28 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ސެޝަންތައް ނަންގަވައިދެއްވަނީ ހެޕީ މާކެޓްގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްއެމްއޭ ގެ ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ އަލީ އިހުސާންއެވެ.