އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި އަޟްޙާ ޢީދު ނަމާދު ކުރުން ހިތަދޫ އަދި ފޭދޫގައިވެސް ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި

7 އޯގަސްޓް 2019     1 year ago


ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި އަޟްޙާ ޢީދު ނަމާދު ކުރުން ހިތަދޫ އަދި ފޭދޫގައިވެސް ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި

ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި އަޟްޙާ ޢީދު ނަމާދު ކުރުން އައްޑޫސިޓީގެ އިތުރު ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ބާއްވާ ގޮތަށް މިއަދު ކައުންސިލުންނިންމައިފި. 

ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި އަޟްޙާ ޢީދު ނަމާދު ކުރާނެ އިތުރު ދެ ސަރަހައްދުގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ހިތަދޫ ލިލީމަގުގެ އިރުމަތީކޮޅުގެ ދެކުނުފަރާތު ހިއްކި ބިމުގައި (ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދު) އާއި ފޭދޫ އަދި މަރަދޫފޭދޫ ގުޅޭ ސަރަހައްދުގެ ފޭދޫ ހިއްކި ބިމުގައެވެ.