އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކާޑް ޕްރިންޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުން

21 މާރޗް 2018     2 years ago


އިޢުލާން

 

މި އިދާރާގައި ހުރި ކާޑް ޕްރިންޓަރުން ކާޑް ޕްރިންޓްކޮށްދިނުމަށް އެދި އެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަމުންދާތީ، މިއިދާރާއިން ކާޑް ޕްރިންޓްކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށާއި އެޚިދުމަތުން އަގެއް ނެގުމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކާޑް ޕްރިންޓްކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ އަގުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

  • ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުން ނަމޫނާ އެކަނި ދިނުމުން 1 ކާޑް ޕްރިންޓްކޮށްދިނުމަށް    - 65 ރުފިޔާ
  • ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުން ނަމޫނާއާއިއެކު ކާޑް ދިނުމުން 1 ކާޑް ޕްރިންޓްކޮށްދިނުމަށް - 30 ރުފިޔާ

 

04 ރަޖަބު  1439

21 މާރިޗު  2018ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AB/426/2018/26

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 21-03-2018

ސުންގަޑި: 2018-03-21 14:00:00