އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޝްތިހާރު ބޯޑު ބެހެއްޓުމުގެ ފީ ކަނޑައެޅުން

21 މާރޗް 2018     2 years ago


އިޢުލާން

 

 

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަމުންދާ ކުޅިވަރު ދަނޑުތަކާއި، ޕާކް ފަދަ ތަންތަނުގައި އިޝްތިހާރު ބޯޑު ބެހެއްޓުމަށް އެކި ވިޔަފާރިތަކުން  އެދެމުންދާތީ، އެފަދަ ތަންތަނުގައި އިޝްތިހާރު ބޯޑު ބެހެއްޓުމުގެ އަގެއް ނެގުމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެގޮތުން، ނެގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަގުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

  • 32 އަކަފޫޓާއި ހަމަޔަށް ކޮންމެ އަކަފޫޓަކަށް 2.00ރ (ދެ ރުފިޔާ)
  • 32 އަކަފޫޓަށް ވުރެ ބޮޑު ނަމަ އަކަފޫޓަކަށް 5.00ރ (ފަސް ރުފިޔާ)

 

04 ރަޖަބު  1439

21 މާރިޗު  2018ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AB/426/2018/27

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 21-03-2018

ސުންގަޑި: 2018-03-21 14:00:00