އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އީދިގަލި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ނަންދިނުން

12 ޖޫން 2018     8 months ago


އިޢުލާން

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 41 ވަނަ މާއްދާގެ (ގ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ނަންދިނުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުގެ 18 ވަނަ ޖަލްސާއިން  ނިންމަވާފައިވާތީ އެކަން އާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.  

އާއްމުކޮށް ކިޔާނަން / ތަން

ފާސްކުރެވުނު ނަން

ކޯއްޓޭ، އީދިގަލި ކިޅި، އީދިގަލި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު

އައްޑޫ ނޭޗަރ ޕާރކް

 

 

12 ރަމަޟާން 1439

  27 މެއި 2018ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AB/426/2018/44

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 12-06-2018

ސުންގަޑި: 2018-06-12 14:00:00