އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ.ހިތަދޫ މިސްކިތްދޮށުގެ، ޢަބްދުﷲ ދީދީ ގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

14 އެޕްރީލް 2019     2 months ago


އިޢުލާން

 

ސ.ހިތަދޫ މިސްކިތްދޮށުގެ، ޢަބްދުﷲދީދީ  ގެ ފުރިހަމަނަން ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ޢަލީދީދީ އަށް 10 އޭޕްރީލް 2019ގައި ބަދަލުކުރެވިފައިވާތީ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.    

06 ޝަޢުބާން 1440

11 އޭޕްރީލް 2019ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2A/426/2019/105

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 14-04-2019

ސުންގަޑި: 2019-04-14 14:00:00