އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ IUL)426-CB/426/2019/380) ވަޒީފާ އިއުލާންގެ ނަތީޖާ

24 ނޮވެމްބަރ 2019     7 months ago


ނަންބަރު IUL)426-CB/426/2019/380)  އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ   

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2019/380  (20 އޮކްޓޫބަރު 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ތައުލީމަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ތަމްރީނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު މަރކްސްގެ އިންސައްތަ

މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ޖުމްލަ ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަނަ

35

5

5

15

40

100

968

28.44

1.00

-

-

34.13

63.57

 

969

28.44

5.00

-

7.17

38.13

78.74

1

970

28.44

-

-

4.13

22.93

55.51

 

971

28.44

-

-

0.22

29.73

58.39

 
 


ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2019/430

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 24-11-2019

ސުންގަޑި: 2019-11-25 14:00:00