އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ IUL)426-CB/426/2019/381) ވަޒީފާ އިއުލާންގެ ނަތީޖާ

26 ނޮވެމްބަރ 2019     7 months ago


ނަންބަރު IUL)426-CB/426/2019/381)  އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2019/381  (20 އޮކްޓޫބަރު 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަނުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ތައުލީމަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ތަމްރީނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ޖުމްލަ ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަނަ

35

5

5

10

45

100

972

25.00

-

-

-

32.70

57.70

 

973

16.00

-

-

-

33.60

49.60

 

974

35.00

-

-

0.10

34.95

70.05

 

975

19.00

-

-

-

28.50

47.50

 

976

އިންޓަރވިއުއަށް ހާޟިރުނުވޭ

 

977

35.00

-

-

-

37.20

72.20

1

978

32.50

-

-

-

37.65

70.15

 

979

24.00

-

-

-

27.30

51.30

 

980

18.00

-

-

-

30.45

48.45

 

981

32.00

-

-

-

35.55

67.55

 

 


ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2019/429

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 26-11-2019

ސުންގަޑި: 2019-11-27 14:00:00