އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އޮފީސް ފަރުނީޗަރ ހޯދުމަށް

8 މޭއި 2017     3 years ago


އޮފީސް ފަރުނީޗަރ ހޯދުމަށް

 

މިއިދާރާއަށް އޮފީސް ފަރުނީޗަރ ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ މިއިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މިތަކެތި ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 15 މެއި 2017 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު 22 މެއި 2017 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމާއި އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ މިއިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ސެޝަންގައި ބައިވެރިނުވާ ފަރާތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަނޭޅުއްވޭނެއެވެ. އަދި  ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުމުގެ ސެޝަންގައި ވެސް ބައިވެރިނުވެވޭނެއެވެ. 

12ޝަޢުބާން 1438

08 މެއި 2017ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AA/426/2017/71

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 08-05-2017

ސުންގަޑި: 2017-05-15 11:00:00