އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ ވަޒީފާ އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

13 ޖެނުއަރީ 2021     4 months ago


ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2020/413 އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2020/413 (22 ޑިސެންބަރު 2020) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ވީމާ، މިނަތީޖާއާ މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، އިޢުލާން އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް ލިޔުމުން މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

13 ޖަނަވަރީ 2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/28

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 13-01-2021

ސުންގަޑި: 2021-01-13 14:00:00