އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަރަދޫފޭދޫ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒްގައި ހުރި ބައުތަކެތި ނީލަން ކިއުމާއި ބެހޭ

22 މާރޗް 2021     1 month ago


އިޢުލާން

މަރަދޫފޭދޫ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒްގައި ހުރި ބައުތަކެތި ނީލަން ކިއުމާއި ބެހޭ

 

             މަރަދޫފޭދޫ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒްގައި ހުރި ބައުތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ނީލަން ކިއުން އޮންނާނީ 30 މާރިޗް 2021 ވާ ބުދަ  ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 ގައި މަރަދޫފޭދޫ  އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒްގައެވެ.

            ނީލަން ކިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތި ބެއްލެވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 2021 މާރިޗް 23,24,25 މި ތިންދުވަހުގެ 8:30 އިން 12:00 އަށް މަރަދޫފޭދޫ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒަށް ދުރުވުމުން ތަކެތި ފެންނާނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ނީލަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ މަދުވެގެން 03 ބައިވެރިންގެ ހާޟިރުގައެވެ. ނީލަމުން ތަކެތި ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން 03 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު ތަކެތި ގެންގޮސް ނިންމަންވާނެއެވެ.

         ވީމާ ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 30 މާރިޗް  2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 9:00 އަށް މަރަދޫފޭދޫ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒަށް ދުރުވުމުން ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމުގައި ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި ޢިއުލާން ކުރީމެވެ.

08ޝަޢުބާން   1442

21މާރިޗް    2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-5A/426/2021/113

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 22-03-2021

ސުންގަޑި: 2021-03-30 09:00:00