އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު (ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް)

15 ޖުލައި 2021     3 weeks ago


ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

15 ޖުލައި 2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/210

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 15-07-2021

ސުންގަޑި: 2021-07-17 16:28:00