އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު (ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން)

8 ސެޕްޓެމްބަރ 2021     1 week ago


ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

 

 

             

މަޤާމުގެ ނަން:  ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން (މީޑީއާ އެންޑް އައި.ޓީ ޔުނިޓް)

 

 

އަސާސީ މުސާރަ:  5610.00  

 

 

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2021/281

 

 

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:  26 އޮގަސްޓް 2021

 

 

 

             

 

 

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

 ޝަރުޠު ހަމަވޭ

 ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

 

 

   

 

1

3030

33

P

 

 

 

2

3031

27

 

P

 

 

3

3032

20

P

 

 

 

 

 

 

             

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ ((6885002 އަށެވެ.

 

 

 

 

 

                     
 

 

07 ސެޕްޓެންބަރު 2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/281

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 08-09-2021

ސުންގަޑި: 2021-09-07 08:34:00