އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު (ކައުންސިލް އޮފިސަރ - ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީސް)

8 ސެޕްޓެމްބަރ 2021     1 week ago


ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

             

މަޤާމުގެ ނަން:  ކައުންސިލް އޮފިސަރ (ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީސް)

 

އަސާސީ މުސާރަ:  5610.00  

 

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2021/284

 

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:  26 އޮގަސްޓް 2021

 
             
 

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

 ޝަރުޠު ހަމަވޭ

 ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

 
   

1

8030

25

P

 

 

2

8031

30

P

 

 

 

 

             

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ ((6885002 އަށެވެ.

 
 
 

 

         
               
 

07 ސެޕްޓެންބަރު 2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/284

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 08-09-2021

ސުންގަޑި: 2021-09-07 08:36:00