އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު (ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް)

8 ސެޕްޓެމްބަރ 2021     1 month ago


https://drive.google.com/file/d/1QeKRSN8u1SZ9LLr26bwlgVUg1bSdgx4y/view?usp=sharingބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/255

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 08-09-2021

ސުންގަޑި: 2021-09-07 08:54:00