އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު (ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ)

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2021     1 week ago


ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

 

 

             

މަޤާމުގެ ނަން:  ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 

 

އަސާސީ މުސާރަ:  6295.00  

 

 

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2021/283

 

 

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:  26 އޮގަސްޓް 2021

 

 

 

             

 

 

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

 ޝަރުޠު ހަމަވޭ

 ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

 

 

   

 

1

5030

38

P

 

 

 

2

5031

27

P

 

 

 

3

5032

28

P

 

 

 

4

5033

33

P

 

 

 

5

5034

24

P

 

 

 

6

5035

31

 

P

 

 

7

5036

37

P

 

 

 

8

5037

24

P

 

 

 

9

5038

25

P

 

 

 

10

5039

30

P

 

 

 

11

5040

32

P

 

 

 

12

5041

25

P

 

 

 

13

5042

33

P

 

 

 

14

5043

35

P

 

 

 

 

 

 

             

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ ((6885002 އަށެވެ.

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

09 ސެޕްޓެންބަރު 2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/283

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 12-09-2021

ސުންގަޑި: 2021-09-09 09:11:00