އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު (ކައުންސިލް އޮފިސަރ )

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2021     1 week ago


ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

 

 

             

މަޤާމުގެ ނަން:  ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 

 

އަސާސީ މުސާރަ:  5610.00  

 

 

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2021/282

 

 

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:  26 އޮގަސްޓް 2021

 

 

 

             

 

 

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

 ޝަރުޠު ހަމަވޭ

 ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

 

 

   

 

1

4030

25

P

 

 

 

2

4031

28

P

 

 

 

3

4032

33

P

 

 

 

4

4033

31

P

 

 

 

5

4034

37

P

 

 

 

6

4035

37

P

 

 

 

7

4036

25

P

 

 

 

8

4037

24

P

 

 

 

9

4038

29

 

P

 

 

 

 

 

             

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ ((6885002 އަށެވެ.

 

 

 

 

 

             
                     
 

09 ސެޕްޓެންބަރު 2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/282

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 12-09-2021

ސުންގަޑި: 2021-09-09 09:14:00