އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު (އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ )

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2021     1 week ago


 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

             

 

 

މަޤާމުގެ ނަން:  އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 

 

އަސާސީ މުސާރަ:  4465

 

 

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2021/289

 

 

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:  26 އޮގަސްޓު 2021

 
             

 

 

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

ޝަރުޠު ހަމަވޭ

ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

 

 

   

 

1

7030

31

P

 

 

 

2

7031

21

 

P

 

 

3

7032

25

P

 

 

 

4

7033

19

P

 

 

 

5

7034

25

P

 

 

 

6

7035

17

P

 

 

 

7

7036

18

 

P

 

 

8

7037

20

P

 

 

 

9

7038

21

P

 

 

 

10

7039

25

P

 

 

 

11

7040

25

P

 

 

 

12

7041

31

P

 

 

 

13

7042

25

P

 

 

 

14

7043

26

P

 

 

 

15

7044

21

P

 

 

 

16

7045

24

P

 

 

 

17

7046

23

P

 

 

 

18

7047

35

P

 

 

 

19

7048

21

P

 

 

 

20

7049

30

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ ((6885002 އަށެވެ.

 

 

 
                     
 

 

09 ސެޕްޓެންބަރުބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/289

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 12-09-2021

ސުންގަޑި: 2021-09-09 09:18:00