އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު (ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް (ލީގަލް ޔުނިޓް))

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2021     1 week ago


ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

             

މަޤާމުގެ ނަން:  ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް (ލީގަލް ޔުނިޓް)

 

އަސާސީ މުސާރަ:  8050.00 - 610.009

 

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2020/280

 

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:  26 އޮގަސްޓް 2021

 
             
 

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

 ޝަރުޠު ހަމަވޭ

 ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

 
   

1

2030

30

P

 

 

2

2031

26

P

 

 

3

2032

24

P

 

 

4

2033

26

P

 

 

5

2034

26

P

 

 

6

2035

38

P

 

 

7

2036

30

P

 

 

 

 

             

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ ((6885002 އަށެވެ.

 
 
               
 

09 ސެޕްޓެންބަރު 2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2020/280

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 12-09-2021

ސުންގަޑި: 2021-09-09 09:20:00