އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު (ޑްރައިވަރ (އެޑްމިން ސެކްޝަން)

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2021     1 week ago


 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

             

 

 

މަޤާމުގެ ނަން:  ޑްރައިވަރ (އެޑްމިން ސެކްޝަން)

 

 

އަސާސީ މުސާރަ:  3470.00

 

 

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2021/285

 

 

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:  26 އޮގަސްޓް 2021

 
             

 

 

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

 ޝަރުޠު ހަމަވޭ

 ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

 

 

   

 

1

6030

27

P

 

 

 

2

6031

50

P

 

 

 

3

6033

53

P

 

 

 

4

6034

33

P

 

 

 

5

6035

39

P

 

 

 

6

6036

36

P

 

 

 

7

6037

35

P

 

 

 

8

6038

39

P

 

 

 

9

6039

51

P

 

 

 

10

6040

33

P

 

 

 

 

 

             

 

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ ((6885002 އަށެވެ.

 

 

 
             

 

                     
 

09 ސެޕްޓެންބަރު 2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/285

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 12-09-2021

ސުންގަޑި: 2021-09-09 09:22:00