އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު (ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން)

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2021     4 weeks ago
ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/281

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 20-09-2021

ސުންގަޑި: 2021-09-20 10:56:00