އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު (ކައުންސިލް އޮފިސަރ (ވަގުތީ))

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2021     2 months ago
ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/284

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 20-09-2021

ސުންގަޑި: 2021-09-20 11:00:00