އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު (އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް – ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް)

11 އޮކްޓޯބަރ 2021     3 months ago


ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

 

މަޤާމުގެ ނަން:  އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް

އަސާސީ މުސާރަ:  7035.00

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2021/352

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:  03 އޮކްޓޫބަރު 2021

.
 

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

 ޝަރުޠު ހަމަވޭ

 ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

 

1

3040

32

P

 

2

3041

22

 

P

3

3042

39

P

 

4

3043

35

P

 

5

3044

21

 

P

6

3045

31

P

 

7

3046

40

P

 

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ ((6885002 އަށެވެ.

 

11 އޮކްޓޫބަރު 2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/352

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 11-10-2021

ސުންގަޑި: 2021-10-11 14:00:00