އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު - އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް (ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް)

2 ނޮވެމްބަރ 2021     2 months ago
ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL) 426-CB/426/2021/352

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 02-11-2021

ސުންގަޑި: 2021-11-02 22:51:00