އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ކޮމިޓީ އަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބް ކުރުމާއި ގުޅޭ

5 ނޮވެމްބަރ 2021     2 months ago


އިޢުލާން

ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ކޮމިޓީ އަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބް ކުރުމާއި ގުޅޭ

 

           

           އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދާއިމީކޮމިޓީތަކުގެ ތެރެއިން ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ކޮމިޓީގައި "ޒުވާނުން ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ދާއިރާ" އަދި "ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާ" އިން މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

           ވީމާ ދެންނެވުނު ދާއިރާތަކުން ކައުންސިލްގެ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދާއިރާއިން ލިބިލައްވާފައިވާ ތަޖުރިބާގެ ލިއުމާއި، އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީއާއި އެކު 10 ނޮވެންބަރު 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14.00ގެ ކުރިން ސިޓީއަކުން ނުވަތަ މެއިލް ([email protected]  ( އިން މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

29 ރަބީއުލްއައްވަލު 1443

04 ނޮވެންބަރު 2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CA/426/2021/409

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 05-11-2021

ސުންގަޑި: 2021-11-10 14:00:00