އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު - ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (އިދާރީ ސެކްޝަން)

5 ނޮވެމްބަރ 2021     2 months ago


ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

މަޤާމުގެ ނަން:  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (އިދާރީ ސެކްޝަން)

އަސާސީ މުސާރަ:  3100

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2021/393

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:  28 އޮކްޓޫބަރު 2021

 

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

 ޝަރުޠު ހަމަވޭ

 ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

 

1

2050

38

 

2

2051

41

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ ((6885002 އަށެވެ.

04 ނޮވެންބަރު 2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/393

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 05-11-2021

ސުންގަޑި: 2021-11-04 18:46:00