އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު - ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

5 ނޮވެމްބަރ 2021     9 months ago


ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

   

 

މަޤާމުގެ ނަން:  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް  

އަސާސީ މުސާރަ:  3100

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2021/396

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:  28 އޮކްޓޫބަރު 2021

 

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

 ޝަރުޠު ހަމަވޭ

 ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

 

1

6070

39

 

2

6071

36

 

3

6072

41

 

4

6073

47

 

5

6074

40

 

6

6075

32

 

7

6076

43

 

8

6077

31

 

9

6078

34

 

10

6079

57

 

11

6080

37

 

12

6081

43

 

13

6082

57

 

14

6083

50

 

15

6084

43

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ ((6885002 އަށެވެ.

04 ނޮވެންބަރު 2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/396

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 05-11-2021

ސުންގަޑި: 2021-11-04 18:56:00