އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު - ކައުންސިލް އޮފިސަރ

5 ނޮވެމްބަރ 2021     2 months ago


ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

މަޤާމުގެ ނަން:  ކައުންސިލް އޮފިސަރ

އަސާސީ މުސާރަ:  5610

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2021/390

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:  28 އޮކްޓޫބަރު 2021

 
 

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

 ޝަރުޠު ހަމަވޭ

 ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

 

1

7020

34

 

2

7021

23

 

3

7022

24

 

4

7023

31

 

5

7024

28

 

6

7025

38

 

7

7026

25

 

8

7027

30

 

9

7028

30

 

10

7029

36

 

11

7030

23

 

12

7031

37

 

 
މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ ((6885002 އަށެވެ.

04  ނޮވެންބަރު 2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/390

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 05-11-2021

ސުންގަޑި: 2021-11-04 19:10:00