އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު - ކައުންސިލް އޮފިސަރ (ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަން)

5 ނޮވެމްބަރ 2021     2 months ago


ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

 

މަޤާމުގެ ނަން:  ކައުންސިލް އޮފިސަރ (ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަން)

އަސާސީ މުސާރަ:  5610

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2021/391

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:  28 އޮކްޓޫބަރު 2021

 
 

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

 ޝަރުޠު ހަމަވޭ

 ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

 

1

3050

28

 

2

3051

21

 

3

3052

26

 

4

3053

36

 

5

3054

31

 

6

3055

30

 

7

3056

37

 

8

3057

26

 

9

3058

24

 

 
މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ ((6885002 އަށެވެ.

04 ނޮވެންބަރު 2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/391

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 05-11-2021

ސުންގަޑި: 2021-11-04 19:14:00