އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު - އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

13 ޖެނުއަރީ 2022     4 days ago
ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/437

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 13-01-2022

ސުންގަޑި: 2022-01-13 16:29:00