އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު - ކައުންސިލް އޮފިސަރ

13 އެޕްރީލް 2022     2 months ago
ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2022/110

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 13-04-2022

ސުންގަޑި: 2022-04-13 13:58:00