އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - މިއަވަށުގެ މިސްކިތްތަކުގެ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަރވިސްކޮށް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

20 އެޕްރީލް 2022     2 months ago


އިޢުލާން

              މިއަވަށުގެ މިސްކިތްތަކުގެ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަރވިސްކޮށް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

              ވީމާ، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިސްކިތްތަކުގެ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް ސަރވިސްކޮށް މަރާމާތުކޮށް ދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 24 އެޕްރީލް 2022 ދުވަހުގެ 10:00އަށް މިއޮފީހަށްދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 26 އެޕްރީލް 2022 ދުވަހުގެ 10:00އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

17 ރަމަޟާން 1443

18 އެޕްރީލް  2022 ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-4A/426/2022/171

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 20-04-2022

ސުންގަޑި: 2022-04-24 10:00:00