އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢްލާން - ނަން ބަދަލުކުރުމާއި ބެހޭ

17 މޭއި 2022     1 month ago


އިޢްލާން

ސަމާޙް މުފީދު ގެ ނަން ބަދަލުކުރުމާއި ބެހޭ

         ސ.މަރަދޫ / ސަމަރގްރީންގެ ސަމާހް މުފީދު ގެ ނަން ސަމާ މުފީދު އަށް ބަދަލު ކުރުމަށް އެދިފައިވާތީ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢްލާން ކުރީމެވެ.

16 ޝައްވާލު 1443

17  މެއި   2022ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-3B/426/2022/220

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 17-05-2022

ސުންގަޑި: 2022-05-17 14:35:00