އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގް މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - ކައުންސިލް އޮފިސަރ

22 ޖޫން 2022     11 months ago
ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2022/268

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 22-06-2022

ސުންގަޑި: 2022-06-22 14:32:00