އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު - ކައުންސިލް އޮފިސަރ

29 އޯގަސްޓް 2022     3 months ago


ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

 

މަޤާމުގެ ނަން:  ކައުންސިލް އޮފިސަރ

އަސާސީ މުސާރަ:  -/5610

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2022/372

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:  22 އޮގަސްޓް 2022

 

ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

ޝަރުޠު ހަމަވޭ

އުމުރު

ކޯޑު ނަންބަރު

 

 

25

1400

1

 

24

1401

2

 

35

1402

3

 

32

1403

4

 

29

1404

5

 

31

1405

6

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ ((6885002 އަށެވެ.

 

28 އޮގަސްޓް 2022ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2022/372

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 29-08-2022

ސުންގަޑި: 2022-08-29 09:22:00