އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެސިސްޓެންޓް ފޯމަން (ފޭދު އަވަށު އޮފީސް) މަޤާމުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާން

26 ނޮވެމްބަރ 2017     4 years ago


IUL) 426-CB/426/2017/146) ނަންބަރު އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL) 426-CB/426/2017/146 (29 އޮކްޓޫބަރު 2017) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެސިސްޓަންޓް ފޯމަން/ ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް، މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

image

26 ނޮވެންބަރު 2017ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2017/167

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 26-11-2017

ސުންގަޑި: 2017-11-26 14:00:00