އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު - އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

19 ސެޕްޓެމްބަރ 2022     1 week ago


ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

މަޤާމުގެ ނަން:  އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

އަސާސީ މުސާރަ:  -/4465

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2022/431

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:  14 ސެޕްޓެންބަރު 2022

 

ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

ޝަރުޠު ހަމަވޭ

އުމުރު

ކޯޑު ނަންބަރު

 

 

35

4300

1

 

34

4301

2

 

22

4302

3

 

23

4303

4

 

20

4304

5

 

20

4305

6

 

23

4306

7

 

24

4307

8

 

24

4308

9

 

29

4309

10

 

19

4310

11

 

31

4311

12

 

27

4312

13

 

21

4313

14

 

26

4314

15

 

31

4315

16

 

44

4400

17

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ ((6885002 އަށެވެ.

19 ސެޕްޓެންބަރު 2022ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2022/431

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 19-09-2022

ސުންގަޑި: 2022-09-19 13:43:00